Gedroogde koemest

Perfecte voeding en bodemverbeteraar voor de bloementuin en moestuin

 Op ‘de Elshof’ staat een mestscheider. Hiermee scheiden we de mest van onze koeien in een dikke en dunne fractie. Deze dikke fractie noemen we gedroogde koemest. Die gebruiken we in de ligboxen. Onze koeien liggen in de stal in deze bio-bedding.

We gebruiken deze gedroogde koemest zelf in de tuin, op het gazon en in de perken. Ook particulieren komen in het voorjaar mest halen voor hun tuin en moestuin. Het is een echte bodemverbeteraar. Het werkt makkelijk en zorgt voor extra humus in de grond.

Particuliere verkoop

We verkopen deze verse, droge koemest aan particulieren. De mest is verkrijgbaar in emmers van ruim 30 liter, dat is ongeveer 14 kg koemest. Dit is voldoende voor 50 tot 75 m2 tuin. Het is wel zaak dat u deze mest na aankoop zo snel mogelijk verwerkt in de tuin.

Praktische informatie:

  • We leveren op afspraak, dus neem bij interesse contact met ons op
  • Dan zetten we de mestscheider aan vlak voordat u komt
  • Gedroogde koemest is verkrijgbaar in emmers van 30 liter met 14 kg koemest. Er zit een deksel op de emmer.
  • 1 emmer à 30 liter kost € 10,- (inclusief emmer)
  • Neemt u de volgende keer de emmer weer mee, dan betaalt u €7,50  voor een volle emmer.

Wilt u extra voeding en een bodemverbeteraar voor uw moestuin of bloementuin?
Bel voor meer informatie over gedroogde koemest
of maak een afspraak met de boerin 06-4586 3575